Menu

Procedure for rekruttering i KoldingQ Ungdom

Procedure for rekruttering i KoldingQ Ungdom

Hvem er ansvarlig for Head of Recruitment

 

Head of Recruitment

Person har ansvaret for at indkalde til møder 8 gange om året og have styr på dokumenterne og hvem der har fået udleveret hvad.

Personen skal også have styr på opbevaringen af dokumenter i et sikkert drev/aflåst skab i forhold til GPDR. Når vi er færdig med at bruge oplysninger på personer, vil de blive slettet.  

Scouting i praksis

Trænerne/scout skal ikke se på spillere fra egen årgang

Trænerne/scout kommer i KoldingQ tøj og man præsenterer sig selv som træner/scout, over for øvrige tilstedeværende

Procedurer:

Hvem fra KoldingQ tager kontakt til spillerens kub: Head of Recruitment gør det telefonisk og følger op med en mail til spillernes talentansvarlige i klubben. 

Hvem kontakter forældre/spilleren: Head of Recruitment 

Hvordan håndterer vi henvendelser fra forældre/spillere/klubber: Kontakter den talentansvarlige i spillerens klub.

Politik vedr. kontakt af Forældre/spillere via sociale medier: Forældre må godt kontaktes på sociale medier, hvis den afgivende klub ikke vil udlevere et telefonnummer på forældre. Der må ikke tages kontakt til spillere.

Plan for at bibeholde spiller i fodbold: Outroplan, her skal træneren orientere den talentansvarlig for kontakte en mulighed klub og fortælle om spilleren.

Identificering ud fra talent ID 

Arbejdsgruppe udarbejder, hvad vi ser efter ud fra vores spillestils dokument.

Fast møde om evaluering to gange om året med evaluering af truppens styrker om snak om mangler

Alt scouting skrives i et arbejdsark til statistik

Det er cheftræneren der har den endelig beslutning om hvem der skal i truppen. 

Prøvetræning

Spillerne der selv kontakter os: Forløb

Dem vi kontakter: Forløb i samarbejde med afgivende klubben, det kan tage op til ½ år.

Vi vil gerne også tilbyde nærområde klubber sparring om pigetræning og hvis de er interesseret komme i inspirationstræning  

Optagelse i sportsklasser

Ud fra FSK træning og sportslig vurdering fungere to gange i januar/februar, hvor vi vil invitere DBU U14 træner til ufrivillig vurdering